Egyeztető tárgyalás

2013. május 29 - Kategória: Településrendezés

Egyeztető tárgyalás időpontja:
2013. június 13. 10.00 óra

Helye:
Pilisszentkereszt, Polgármesteri hivatal hivatalos helyisége

Cím:
Pilisszentkereszt, Fő út. 12.

Tisztelt Meghívottak!

Tájékoztatom, hogy az Étv. 9 § (4) bek. szerint 2012. november 15–én összehívott egyeztető tárgyalás után Pilisszentkereszt község Önkormányzata további tárgyalásokat kezdeményezett az egyeztetési dokumentációban „G” jellel szereplő gazdasági övezet tervezett megtartásáról a környezet-védelmi hatósággal- hivatkozva a Duna-Ipoly Nemzeti park igazgatóságának véleményére.

Az egyeztetések eredménye a mellékelt Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség módosított véleménye.

A módosított vélemény tartalmazza a tervezett területi fejlesztés támogatását.

Az államigazgatási szervek részére kiküldött Étv. 9 § (3) bek. szerinti egyeztetési dokumentációban a tervezett övezeti módosítás szerepelt.

Jelen egyeztető tárgyalás tisztázni kívánja a tervezett övezeti átsorolás meglétét. Célja az egyeztetésben részvevők tájékoztatása, valamint újbóli nyilatkozatunk megtétele a tervezett gazdasági terület kijelöléssel kapcsolatban.
 

Egyeztető tárgyalás időpontja:
2013. június 13. 10.00 óra

Helye:
Pilisszentkereszt, Polgármesteri hivatal hivatalos helyisége

Cím:
Pilisszentkereszt, Fő út. 12.

 

Pilisszentkereszt, 2013. május 29.

Tisztelettel:
Lendvai József

polgármester