Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás 2014

nepszavazas.jpg


Közlemény az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának napjáról
Tisztelt Választópolgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Köztársasági Elnök Úr 2014. október 12-re, vasárnapra tűzte ki az önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját. A választással kapcsolatos fontos tudnivalókat, hasznos információkat jelen rovatban teszünk közzé.

                                                                                                                                                                                           Tisztelettel:

Baranyák Szilvia
HVI vezető

Tisztelt Választópolgárok!

A 2014. évi helyi önkormányzati képviselő és polgármester választással kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket.

 

1/2014. (II.13.) HVI határozat - a megválasztható képviselők számáról
2/2014. (VI.24.) HVI határozat - a nemeztiségi szavazókör kijelöléséről

Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye - jelöltajánlási küszöbszámokról
Közlemény - névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek
Tájékoztató Helyi Választási Bizottság megválasztásáról

Kérelem nyomtatvány - központi névjegyzékkel kapcsolatos kérelem
Mozgóurna iránti kérelem
Átjelentkezéssel történő szavazással kapcsolatos kérelem
 

 

 

Tájékoztató a nyilvántartásba vett jelöltekről

 

Polgármester jelöltek:

8/2014. HVB határozat Lendvai József János
15/2014. HVB határozat Orosházi Géza József
27/2014. HVB határozat Becságh András
28/2014. HVB határozat Peller Márton
 

Képviselőjelöltek:

9/2014. HVB határozat Berényi Ildikó Magdolna
10/2014. HVB határozat Galda Levente
11/2014. HVB határozat Galó László
12/2014. HVB határozat Mikusik Gábor
13/2014. HVB határozat Orosházi Géza József
14/2014. HVB határozat Rusznyák János Gábor
16/2014. HVB határozat Mikusik Róbert
17/2014. HVB határozat Jánszki István Miklós
18/2014. HVB határozat Fazekas László
19/2014. HVB határozat Vargyai Györgyi
20/2014. HVB határozat Becságh András
29/2014. HVB határozat Pócs Gábor
 

Sorsolás:

30/2014. HVB határozat polgármesterek sorrendjének sorsolásáról
31/2014. HVB határozat képviselőjelöltek sorrendjének sorsolásáról

34/2014. HVB sz. határozat a polgármester jelöltek szavazólapjának jóváhagyásáról
35/2014. HVB sz. határozat az egyéni listás képviselőjelöltek szavazólapjának jóváhagyásáról

 

Eredmények:

40/2014. (X.12.) HVB sz. határozat a polgármester választás eredményéről
41/2014. (X.12.) HVB sz. határozat az egyéni listás képviselő választás eredményéről

2014. évi önkormányzati választások eredményei

 

P3 jelölő szervezet bejelentése
A4 ajánlóív igénylés
E2 egyéni jelölt bejelentése

 

 

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

 

I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele

1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/D § értelmében a Területi Választási Bizottság vagy a Nemzeti Választási Bizottság – amelynél a jelölő szervezetet bejelentették – veszi nyilvántartásba.

A bejelentésre szolgáló P3 jelű „Jelölő szervezet bejelentése” nyomtatvány itt letölthető.

2.) Aki független jelöltként kíván indulni az önkormányzati választáson, annak nem kell a Nemzeti Választási Bizottságtól vagy Területi Választási Bizottságtól a nyilvántartásba vételét kérni!

 

II. Ajánlások számának megállapítása

A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-án határozatban állapítja meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján kell megállapítani.
A határozat közzétételre kerül a www.pilisszentkereszt.hu honlapon a Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás rovaton belül.

 

III. Ajánlóív igénylés

1.) Jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei

 • Az NVB/TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.).
 • A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
 • Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány itt letölthető.
 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
 • A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

- a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja
- az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

 

2.) Független polgármester vagy képviselő jelölt

 • A független jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától (2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12.).
 • A Helyi Választási Iroda az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
 • Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány itt letölthető.
 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

 

IV. Ajánlóívek átadása

 • A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket
 • A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.
 • Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

- jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
- ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy
- maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és
- a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.

 • Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.
 • Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.
 • Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.
 • Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet igényelni.
 • A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával - további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.

 

V. Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § - 123. § értelmében:

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.
(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.
(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.
(5) Az ajánlás nem vonható vissza.
(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

 1. az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,
 2. a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,
 3. tömegközlekedési eszközön,
 4. állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
 5. felsőoktatási és köznevelési intézményben,
 6. egészségügyi szolgáltató helyiségében.

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

 

VI. Jelölt bejelentése

 • A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
 • A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között.
 • Jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány itt elérhető.
 • Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:

a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.

 • A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.
 • A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.
 • A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.
 • A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft, a bírság összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be.
 • Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.
 • A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a választási irodának leadásra.

 

VII. Ajánlások ellenőrzése

 • A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését
 • Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
 • Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.
 • Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.
 • A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt.

A jelölt bejelentés időszakában Pilisszentkereszt Község Helyi Választási Bizottsága üléseinek tervezett időpontjai:

2014. augusztus 29. (péntek) – 17 vagy 18 óra
2014. szeptember 3. (szerda) – 17 vagy 18 óra

2014. szeptember 5. (péntek) – 18.30 óra
2014. szeptember 8. (hétfő) – 18.30 óra

 • A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.
 • A nyilvántartásba vételről hozott határozat jogerőre emelkedése után van lehetősége a jelöltnek illetve jelölő szervezetnek, hogy megbízott tagot jelentsen be a Helyi Választási Bizottságba, valamint a Szavazatszámláló Bizottságba. A delegált tagok bejelentésére szolgáló nyomtatványokat a nyilvántartásba vételről hozott határozattal együtt juttatja el a választási iroda vezetője a jelöltnek, illetve jelölő szervezetnek.

A választási bizottság megbízott tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:

A választási bizottságnak nem lehet tagja

 1. a köztársasági elnök,
 2. a háznagy,
 3. képviselő,
 4. alpolgármester,
 5. jegyző,
 6. másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja,
 7. a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint
 8. jelölt.

A Helyi Választási Bizottság megbízott tagja a megbízását követő 5 napon belül tesz esküt a Polgármester előtt, ezt követően kezdheti meg a munkáját a Helyi Választási Bizottságban.

 

VIII. Szavazólap adattartalma

 • A szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a Helyi Választási Bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
 • A képviselő és polgármester jelöltek sorrendjének sorsolására 2014. szeptember 8-án, a megyei lista sorrendjének sorsolására 2014. szeptember 9-én kerül sor.
 • Ha a sorsolást követően valamely jelöltet vagy listát nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek, illetve listák egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
 • A szavazólapon a jelölteket, listákat folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
 • A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűmérettel kell feltüntetni.
 • A szavazólapon a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni.
 • Ha a közös jelölt, illetve lista állításában részt vevő jelölő szervezetek több jelkép feltüntetését kérik a szavazólapon, azokat együttesen kell a húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen elhelyezni.

Pilisszentkereszt, 2014. július 30.

Baranyák Szilvia
HVI vezető