Archívum - Február 2021

Polgármesteri Hivatal tájékoztatója

2021. február 25 - Kategória: Hírek
Polgármesteri Hivatal tájékoztatója

Hirdetmény - DMRV vízjogi engedély kiadására irányuló hatósági eljárás megindulásáról

2021. február 15 - Kategória: Hirdetmények
DMRV vízjogi engedély 1DMRV  vízjogi engedély 2

SAJTÓKÖZLEMÉNY - Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

2021. február 12 - Kategória: Pályázatok
                                                              Sajtóközlemény
                          Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten
 

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a közel 188,42 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Fő utca, a Szabadság utca, valamint a Pilisszántói út felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.

A Támogatási Szerződés száma:     PM_CSAPVIZGAZD_2018/13

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. november 27-én pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre a Fő utcában, Szabadság utcában, valamint a Pilisszántói úton

A fejlesztés célja és a támogatott tevékenység főbb elemei:

A gyakoribbá váló rendkívüli időjárási események, a lezúduló nagy esőzések, veszélyes helyzeteket és komoly károkat okozhatnak mind a település lakosságának mind az élővizeknek. A károk megelőzése céljából a projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezetés létesítményeinek fejlesztése valósul meg melynek célja a településen további csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítése, a meglévők felülvizsgálata és kapacitásuk növelése. Továbbá a vízelvezető rendszer műszaki kialakítása biztosítani hivatott a település kulturált, esztétikus megjelenését és az elöntések kiküszöbölését.

A Fő utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Fő utca – Béke utca és a Köztemető közötti utcarészt érinti. A Fő utca, a Magyar Közút kezelésében lévő út, csapadékvíz elvezető rendszere korábban csak kis mértékben tudta a funkcióját ellátni. A korábbi mederburkolatok töredezettek voltak, az átereszek fel-iszaposodtak, a csapadékvizeket nem tudták megfelelően elvezetni. A projekt keretében a Fő utca meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújításra kerül, melynek keretében új TB elemek, illetve átereszek kerülnek kialakításra az adott szakaszon.

A Pilisszántói út csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Pilisszentkereszt autóbusz forduló – Kovács (Dera) patak szakaszt érinti. Ezen szakaszon korábban földmedrű árokszakaszok voltak találhatóak, betonátereszekkel, illetve az autóbuszfordulónál víznyelő rácsokkal. A korábbi csapadékvízelvezető rendszer állapota nem volt megfelelő arra, hogy a keletkező csapadékvizeket elvezesse. A projekt keretében, jelen szakaszon a meglévő földmedrű árkokat mederburkoló elemmel terveztük ellátni, valamint a meglévő átereszek cseréje is a projekt részét képezi.

A Szabadság utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Kanyargó patakba való átvezetéssel valósul meg, amely a Szabadság utca – Északi részének rekonstrukcióját tartalmazza. A Szabadság utca jelen szakaszán, vízelvezető, monolit folyóka gondoskodott a csapadékvíz elvezetésről és egy víznyelő rácson keresztül csatlakozott bele, a monolit vasbeton medrű vízelvezető árokba, ami elvezette a csapadékvizek egy részét, a patakba. A valóságban, a folyóka nem volt képes elvezetni, a nagy intenzitással érkező csapadékvizeket, ezért a víz az útburkolaton jelentkezett. A projekt keretében, a Szabadság utca, tárgyi szakaszán, a folyóka, valamint a monolit vasbeton árok elbontásra kerülne, helyette TB árokburkoló elem kerül beépítésre.

A fejlesztés eredményei és társadalmi-gazdasági hatásai:

A beruházás megvalósításának hatására bel- és csapadékvíz károktól a lakosság és értékeik megóvásra kerülnek. A megépült, felújított csapadékvíz elvezető rendszerek hossza és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága is növekszik. A belvízelvezető csatornák kiépítésével, felújításával és karbantartásával a belvizes terület nagysága csökken. A beruházás megvalósulásával a településen a belvízjárta területek csökkennek és a csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével megvédett terület nagysága nő.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2020.06.10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a DEPONÁTOR Kft. végzi. A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2020.08.12-én megtörtént, ezt követően 2020.08.24-én meg is kezdték a munkálatokat.

A projekt befejezése előre láthatóan 2021.03.15.

                      Cserfa u. kép3              Cserfa u. kép4  

                      Cserfa u. kép5             Cserfa u. kép6


Tájékoztató - Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

2021. február 12 - Kategória: Pályázatok

                                 Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 2019.01.23-án sikeres pályázatot nyújtott be a Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című, PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú felhívásra. A projekt a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg, támogatója a Pénzügyminisztérium.

A támogatás forrása a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtott célzott pénzügyi költségvetési támogatás a Pest megyei fejlesztések előirányzatból.

Az önkormányzat a közel 188,42 millió forint vissza nem térítendő támogatás segítségével a Fő utca, a Szabadság utca, valamint a Pilisszántói út felszíni csapadékvíz elvezetését valósítja meg.


A projekt főbb adatai

Kedvezményezett neve: Pilisszentkereszt Község Önkormányzata
Projekt címe: Felszíni csapadékvíz-elvezetés fejlesztése Pilisszentkereszten
A szerződött támogatás összege: 188 419 703,- Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 95 %
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.03.15.
A Támogatási Szerződés száma: PM_CSAPVIZGAZD_2018/13

A projekt tartalmának bemutatása

A pénzügyminiszter 2019. szeptember 2-án döntést hozott az „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra benyújtott pályázatok tekintetében, amivel 25 települési önkormányzat beruházásai nyertek támogatást.

A pozitív támogatói döntést 2019. szeptember 16-án küldte ki a Magyar Államkincstár. 2019. december 6-án pedig a Támogatási Szerződés mindkét fél aláírását követően hatályba lépett.

Közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került a kivitelező, akivel 2020.06.10-én megkötésre került a vállalkozási szerződés. A kivitelezési munkálatokat a DEPONÁTOR Kft. végzi. A munkaterület átadása a kivitelezőnek 2020.08.12-én megtörtént, ezt követően 2020.08.24-én meg is kezdték a munkálatokat.

A projekt keretében a felszíni csapadékvíz elvezető rendszer kerül kiépítésre a Fő utcában, Szabadság utcában, valamint a Pilisszántói úton. A Fő utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Fő utca – Béke utca és a Köztemető közötti utcarészt érinti. A Fő utca meglévő csapadékvíz elvezető rendszer felújításra kerül, melynek keretében új TB elemek, illetve átereszek kerülnek kialakításra az adott szakaszon. A Pilisszántói út csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Pilisszentkereszt autóbusz forduló – Kovács (Dera) patak szakaszt érinti. Ezen szakaszon a meglévő földmedrű árkokat mederburkoló elemmel terveztük ellátni, valamint a meglévő átereszek cseréje is a projekt részét képezi.A Szabadság utcai csapadékvíz elvezetés rekonstrukciója a Kanyargó patakba való átvezetéssel valósul meg, amely a Szabadság utca – Északi részének rekonstrukcióját tartalmazza. A Szabadság utca jelen szakaszán a folyóka, valamint a monolit vasbeton árok elbontásra kerül, helyette TB árokburkoló elem kerül beépítésre.

A fejlesztés megakadályozza, az utóbbi években bekövetkezett káresemények megismétlődését és elősegíti a vízkárok enyhítését.

Cserfa utca csap.víz elvezetés kép1       Cserfa utca csap.víz elvezetés kép2