Óvoda

óvodaAz óvoda tevékenysége
* Óvodai nevelés,iskolai elõkészítés
* Nemzetiségi önazonosság megõrzése,ápolása,erõsítése,átörökítése a  nemzetiségi nyelvi nevelés
* Gyógypedagógiai-,logopédiai ellátás
* Gyermekétkeztetés saját konyhával

Pilisszentkereszt-Mlynky ,a Duna jobb partján,Visegrád, Esztergom és Szentendre által határolt területén fekszik a Pilis hegylábánál. Mária Terézia telepítette erre a helyre a szlovákokat. Jelenleg is a község több mint 50%-a vallja magát szlovák nemzetiséginek,ez meghatározza életünket.A pálosok két vízimalmáról „Mlynky nek ”(Malomnak)nevezik.A falu közössége híven õrzi múltját,szokásait, hagyományait. Óvodánk a század elején épült, jelenleg is ebben az épületben folyik az óvodai nevelés, helyi nevelési program alapján. A program nevelésfilozófiájának meghatározásakor figyelembevettük a helyi társadalmi elvárásokból fakadó feladatokat, a gyermekek és a szülõk igényeit. Ezeknek a szellemében fogalmazódott meg a gyermekek készségeinek és képességeinek fejlesztése, személyiségük harmonikus, sokoldalú fejlesztésének elõsegítése. A nemzetiségi nevelést folytató óvodánkban mindkét nyelv a (kisebbségi és a magyar nyelv) fejlesztést végezzük. A nevelési programban megfogalmazott célok, feladatok magas színvonalú megvalósítását, egy gyermekbarát, partnerközpontú, folyamatosan megújulni képes nevelõtestület végzi. A nevelésünkre bízott gyermekek óvodai életét igyekszünk örömtelivé, minél teljesebbé tenni a gyermekek érdekében, a változatos tevékenységformák megtalálásában. Gyermekeink nevelése négy csoportban történik, az óvodai nevelõmunkát hét óvónõ és az óvodavezetõ látja el. Mindnyájan nyelvoktató képesítéssel is rendelkezik, így a nemzetiségi nyelv ápolása biztosított. Négy dajka segíti közvetlenül nevelõ munkánkat.A játékhoz, az óvodai tanulást segítõ fejlesztõ eszközök rendelkezésünkre állnak, bõvítésre, korszerûsítésre folyamatosan szükség van.Óvodánk egy zárt óvodai játszótérrel rendelkezik, ahol a mozgásfejlesztõ játékszerek ideális játéklehetõséget biztosítanak gyermekeink számára.

„Óvodánk legyen az a hely,ahol mindenki jól érzi magát,felnõtt és gyerek is.”


„A gyermekek úgy éreznek,                                    „Nevedia prečo,
ítélnek és cselekednek,                                           No velmi im to treba.
miként azt azoknál látják,                                        A možno este viacej ako chleba.
akiket szeretnek és becsülnek ”                               Aby im v duši pusto nebolo.

                                                        Aby ich mali radi okolo.”

 

Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Óvoda
Slovenská národnostná škôlka Mlynky
Címe: 2098 Pilisszentkereszt, Mester u. 2.
Tel./Fax: 06 26 347 – 530
Élelmezésvezető: 06 26 347 – 515
E-mail: pilisszentkereszt@ovimlynky.t-online.hu

Óvoda dokumentumai:

Házirend
Szervezeti és Működési Szabályzat
Pedagógiai Program