Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Családsegít�

DUNAKANYARI
CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY
 

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Ügyfélfogadás a Közösségi Ház és Könyvtárban

Csuzi Katalin
családsegítő

Szerda: 8.00-12.00 óráig

Telefonos elérhetőség: 06-20/217-2883
Krízishelyzet esetén hívható kízisszám: hétfőtől péntekig 8.00-16.00 között

                                      

Ügyfélfogadási időn kívül akut problémák, krízishelyzet esetén a Szolgálat szentendrei irodájában is készséggel állunk rendelkezésükre munkanapokon 8-16 óráig ( Szentendre, Szentlászlói út 89. Tel: 06 26 312-605)

Amiben segíteni tudunk:

• a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás;
• az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése; a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósság terhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás;
• kríziskezelés
• a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése;
• az egyének és családtagok kapcsolatkészségének javítása, konfliktuskezelő szolgáltatás szervezése;
• szabadidős és közösségfejlesztő programok szervezése;
• egyéni és csoportos készségfejlesztés;
• a válsághelyzetben lévő várandósnak a támogatásokhoz, ellátásokhoz, szükség esetén a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutásban történő segítségnyújtás;
• a gyermeknek, illetve családjának az átmeneti gondozáshoz való hozzájutás megszervezése, az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetése, valamint a gyermek mielőbbi hazakerülésének elősegítése;
• a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése;
• a gyermeket fenyegető közvetlen és súlyos veszély esetén a szolgálat haladéktalanul, a központ értesítése mellett, közvetlenül tesz javaslatot a hatóság intézkedésére.

INTÉZMÉNYÜNK VALAMENNYI SZOLGÁLTATÁSA TÉRÍTÉSMENTES

Bővebb információ az Intézményről a www.dunakanyari.hu honlapon található.