Közérdekű adatok közzététele

Közérdekű adatok közzététele

Tisztelt Látogató!

A közérdekű és a közérdekből nyilvános adatoknak ( a továbbiakban együtt: közérdekű adat ) közzétételére vonatkozó kötelezettség
 
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ,
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ,
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ,
az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény
 
valamint e törvények végrehajtási rendeleti, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamit a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII.25.) Kormány rendelet  valamint a 18/2005.(XII.27.) IHM rendelet előírásain alapul.

 

A közzétételi egységek az 1. melléklet szerinti szerkezetben

 Feltöltés alatt!

Szervezeti, személyi adatok I.
  1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
   Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
  1.2. A felügyelt költségvetési szervek
  Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében
  működő más közfeladatot ellátó szerv
  1.3. Gazdálkodó szervezetek
  Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
  1.4. Lapok
  Közzétételi egység: Lapok
  1.5. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
  Közzétételi egység: Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
  2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
  Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
III. Közszolgáltatások
  Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
  Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
  Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
  Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
  Közzétételi egység: Pályázatok
  Közzétételi egység: Hirdetmények
  Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése - Kérelem
  Közzétételi egység: Közzétételi listák
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
       Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
       Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
       Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
       Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
       Közzétételi egység: Működési statisztika
3.2. Költségvetések, beszámolók
       Közzétételi egység: Éves költségvetések
       Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
       Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
3.3. Költségvetések, beszámolók
I. Közzétételi egység: A foglalkoztatottak
II. Közzétételi egység: Támogatások
III. Közzétételi egység: Szerződések
IV. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
V. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztése
VI. Közzétételi egység: Közbeszerzés