Ipari és kereskedelmi ügyek

 

A kereskedelmi tevékenység folytatását be kell jelenteni a kereskedelmi hatóságnál. A bejelentést mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, üzleten kívüli kereskedelem, csomagküldő kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti településen, míg egyéb kereskedelmi tevékenységek (például üzletben folytatott kereskedelem, közterületi értékesítés, vásáron vagy piacon folytatott kereskedelmi tevékenység) esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti településen kell megtenni.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet  (továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletében meghatározott termékek kizárólag üzletben működési engedély birtokában forgalmazhatóak. A Kormányrendelet 6. számú mellékletében meghatározott termékek forgalmazása a bejelentést követően kezdhető meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: Eüsztv.) rendelkezéseinek megfelelően a természetes és jogi személyek számára Hivatalunk a jogszabályokban meghatározott esetekben biztosítja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az elektronikus ügyintézés ügyféli alapjog, azonban az Eüsztv. rendelkezései alapján az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett. A természetes személyek, azaz magánszemélyek számára is nyitva áll az elektronikus út választása, de nem kötelezettség. Az e-ügyintézésre kötelezett szervezetektől papír alapon beérkező beadványok nem alkalmasak a kívánt eljárások megindítására.

Nyitólap: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Ügyindítás: Az ügyindítás tulajdonképpen nem más, mint egy elektronikus űrlap (iForm) benyújtása. Pilisszentkereszt község Önkormányzata és az adott ügy kiválasztása után az űrlapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, majd beküldi az ASP Központba. A Központ továbbítja Pilisszentkereszt Község Polgármesteri Hivatal iratkezelőjének, amely érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a megfelelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Az ügyindítás bejelentkezéshez kötött szolgáltatás. Ugyanakkor lehetséges online űrlapkitöltés és rendszeren kívüli (pl. kinyomtatás utáni postai vagy személyes benyújtás) beküldéssel (azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatás). (Az OHP Portál használatához előfeltétel (kivéve: azonosítás nélkül is igénybe vehető szolgáltatás), hogy a felhasználó rendelkezzen Ügyfélkapu azonosítóval. Ügyfélkapun bármely természetes személy regisztrálhat. A felhasználó a személyes ügyfélkapus azonosító létrehozását kezdeményezheti bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, az állami adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten. Amennyiben külképviseleten kíván regisztrálni, kérjük, előtte telefonon egyeztessen az adott képviselettel.)

Ha Ön magánszemély és szeretne a jövőben ügyeket (nem csak adó, hanem más hivatali ügyeket is) elektronikusan intézni, úgy ezt először a Rendelkezési Nyilvántartásban állíthatja be. A Rendelkezési Nyilvántartás (https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/) a természetes személyek és szervezetek elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván és azt az arra jogosult szervek felé megismerhetővé teszi. Az RNY ügyfelei azonosítási és kapcsolattartási módokkal, illetve egyéb elektronikus szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos nyilatkozatokat tehetnek meg, mely rendelkezések teljes bizonyítóerővel bírnak. Az RNY-ben tett elektronikus ügyintézési rendelkezés gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést tesz lehetővé, kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik a hivatalokkal való kapcsolattartás, a nyilvántartás tárolja a meghatalmazásokra vonatkozó nyilatkozatokat, és azokról hitelesített információt szolgáltat papír alapú irat bemutatása nélkül. Szolgáltatás igénybevétele 

Az ASP Központ ügyféloldali szolgáltatásait az állampolgárok az OHP portálon keresztül vehetik igénybe. Az ügyfeleknek ki kell választaniuk Pilisszentkereszt község Önkormányzatát, ezután vehetik igénybe az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés során kizárólag hitelesített dokumentumok fogadhatók el. Tájékoztató a dokumentumok hitelesítéséről:

  • Természetes személyek esetén:

– eSZIG (https://hiteles.gov.hu/cikk/50/eszig_e-alairas_informaciok)

– AVDH (https://www.nisz.hu/)

Felhívjuk figyelmét, hogy

 

  • gazdálkodó szervezet ügyfél az Eüsztv.14.§ (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába (a továbbiakban: rendelkezési nyilvántartás) az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
  • természetes személy ügyfél – amennyiben ügyeit elektronikusan kívánja intézni – a rendelkezési nyilvántartásban szíveskedjen alaprendelkezést tenni az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából

Az eljárási illeték (3000.- Forint) Pilisszentkereszt Község Önkormányzat eljárási illeték 65700110-10810240 számú fizetési számlájára fizetendő meg. Kérjük, befizetéskor az átutalás közlemény rovatában szíveskedjenek az ügyfél nevét és az ügy típusát (kereskedelem) feltüntetni.

Csatolandó dokumentumok:

  • illeték befizetését igazoló dokumentum
  • az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
  • haszonélvezet esetében a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
  • közös tulajdonban álló üzlet esetében a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
  • meghatalmazás (amennyiben nem az aláírásra jogosult jár el)

 Üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén a vásárlók könyvét a használatba vétel (tevékenység megkezdése) előtt hatóságunk hitelesíti, miután meggyőződött arról, hogy a bejelentés/kérelem megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Kérjük, hogy a hatékony ügyintézés céljából a nyomtatványon feltétlenül tüntesse fel telefonszámát és e-mail címét.

A kereskedő a nyilvántartás adatait érintő változást (pl. cégnév, székhely, termékkör stb.) haladéktalanul,  illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő nyolc napon belül be kell jelenteni.

Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vétele egyéb jogszabályi kötelezettségek alól nem mentesít, például:

  • az élelmiszerek fogalomba hozatalának valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet,
  • a nemesfémtárgyakkal kapcsolatos hatósági feladatokról és hatósági eljárási szabályokról, valamint a nemesfém tárgyak készítésének és díszítésének szabályairól szóló 508/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet.

Jogszabályok:

Ügyintéző elérhetőségei:

Szabó Zoltán
26/547-500/506 mellék
muszak@pilisszentkereszt.hu