Havelka József örökre eltávozott közülünk

2014. július 11 - Kategória: Hírek
Havelka 1     Mély fájdalommal és megrendüléssel tudatjuk, hogy 65 éves korában – 2014. július 10-én – váratlanul örökre eltávozott közülünk falunk megbecsült lakója, Havelka József (1948-2014) elismert magyarországi szlovák aktivista, sok éven át Pilisszentkereszt polgármestere, a Pilisi Szlovákok Regionális Kulturális Központjának és Egyesületének alapító elnöke, Pilisszentkereszt Szlovák Önkormányzatának elnökhelyettese, valamint az Országos Szlovák Önkormányzat Közgyűlésének tagja, az Integrációs Bizottság egykori elnöke.         

A magyarországi szlovák közélet meghatározó alakja, Havelka József 1948. szeptember 28-án született Pilisszentkereszten. Végtelenül büszke volt Szülei és Családja szlovák nemzetiségi gyökereire, s haláláig a pilisi szlovákság fennmaradásáért dolgozott töretlen hittel és lelkesedéssel. Fáradhatatlan elánnal küzdött a magyarországi szlovákok asszimilációjának lassítása érdekében.

Havelka 2Tudásával és tapasztalataival hosszú évtizedeken át minden lehető módon segítette és szolgálta a helyi egyháztestület munkáját is annak megbecsült tagjaként.

16 éven át volt aktív, hatékony tagja szülőfaluja önkormányzatának: 1990-1994 között képviselőként, 1994 és 2006 között Pilisszentkereszt szlovák nemzetiségi polgármestereként.

Kitűzött céljai, ill. elért eredményei mind szülőfaluja javát szolgálják. Tagja volt – többek között – a Határon Átívelő Együttműködést Szolgáló Magyar-Szlovák Kormányközi Vegyes Bizottságnak, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének, valamint a Pest Megyei Szlovák Önkormányzatnak, amelynek Pénzügyi Bizottságát vezette.

Rendkívüli munkásságát és kivételes közéleti aktivitását számos kitüntetéssel ismerték el: testvértelepülésünk, Nagyölved díszpolgára lett, majd 2005-ben kitüntették a Magyar Köztársaság Bronz Érdemkeresztjével, továbbá a Belügyminisztérium „Köz Szolgálatért Érdemjel” Ezüst Fokozatával.

A helyi kulturális, politikai és egyházi élet, ill. az országos szlovák nemzetiségi közélet egyik motorja, szíve volt. Bármerre járt, mindig felvállalta származását, pilisi szlovák identitását, és nagyon büszke volt Ősei helyi szlovák nyelvjárására, amit Ő maga is beszélt.

Havelka József temetési szertartására július 14-én (hétfő) délután 16.00 kerül sor a pilisszentkereszti temetőben.

Nyugodjék békében!

 

Gyászjelentés

 

Náhle nás navždy opustil Jozef Havelka (1948-2014)

 

Významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Havelka 3S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že 10. júla 2014 vo veku nedožitých 66 rokov nás náhle a nečakane navždy opustil náš významný slovenský aktivista, dlhoročný starosta obce Mlynky (Pilisszentkereszt), zakladajúci predseda Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov, poslanec Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

Významný činiteľ spoločenského života Slovákov v Maďarsku Jozef Havelka sa narodil v Mlynkoch 28. septembra 1948. Bol hrdý nato, že jeho rodičia a všetky predkovia boli príslušníkmi slovenskej národnosti. Jozef Havelka sa sebavedome hlásil ku svojej slovenskosti a snažil sa všetko urobiť preto, aby naša národnosť v Pilíši sa opäť dostala na miesto, ktoré jej patrí“. Ako slovenský aktivista neúnavne pracoval v záujme toho, aby sa podarilo spomaliť asimiláciu. Cez dlhé desaťročia zužitkoval svoje skúsenosti aj v miestnej cirkevnej rade. Počas 16 rokov aktívne napomáhal účinnú prácu obecnej samosprávy, v rokoch 1990-1994 bol jej poslancom, v rokoch 1994-2006 pracoval ako starosta, ktorý bol na tento post zvolený vždy ako slovenský kandidát. Medzi jeho dosiahnutými výsledkami a uskutočnenými cieľmi na čele snáď najslovenskejšej obce v Maďarsku mnohé majú vyslovene národnostný charakter, napríklad: slovenské tabule, pamätný park, miestne noviny, obnova starých náhrobných kameňov, vydanie obecnej monografie, družobné styky s obcami na Slovensku, atď...

Jozef Havelka bol predsedom Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov od jeho založenia v roku 1999 až donedávna. Prácu Slovenskej samosprávy v Mlynkoch buď ako starosta alebo ako jej podpredseda všemožne napomáhal od jej prvého zvolenia v roku 1994. V najvyššom volenom zbore Slovákov v Maďarsku pôsobil od roku 1999, v rokoch 2003-2007 pracoval aj ako predseda Integračného výboru Celoštátnej slovenskej samosprávy (CSS). Od roku 2003 z poverenia Valného zhromaždenia CSS zastupoval záujmy Slovákov v Maďarsku aj v Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisii pre cezhraničnú spoluprácu. Členom Zväzu Slovákov v Maďarsku bol od roku 1985.

Nesmierne aktívny činiteľ verejného života Slovákov v Maďarsku, výnimočná osobnosť pilíšskych Slovákov, čestný občan obce Veľké Ludince (družobnej obce Mlynkov) bol ocenený Bronzovým krížom za zásluhy MR (2005) a Strieborným stupňom vyznamenania Ministerstva vnútra MR Za verejnú službu (2005).

Česť jeho pamiatke!