Meghívó képviselő-testületi ülésre 2017.12.21.

2017. december 15 - Kategória: Hírek
sárga címer18/2017. K-t.
                                         MEGHÍVÓ
Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2017. december 21-én (csütörtök) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Előterjesztések

Napirendi javaslat

1. A 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előterjesztő: polgármester

2. Pilisi Klastrom Kft. 2018. évi pénzügyi terve, és közszolgáltatási szerződés ügye

            Előterjesztő: polgármester

3. Pilisi Klastrom Kft. könyvvizsgálói megbízás ügye

            Előterjesztő: polgármester

4. Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 2018. évi munkaterve

            Előterjesztő: polgármester

5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

            Előterjesztő: polgármester

6. Felszíni csapadékvízelvezetési létesítmények fejlesztése Pilisszentkereszten – tervezési szolgáltatás megrendelése tárgyú beszerzési eljárás ügye

            Előterjesztő: polgármester

7. Bérleti szerződésekkel kapcsolatos kérések

            Előterjesztő: polgármester

8. PSZÖ fánkfesztivál támogatási ügye

            Előterjesztő: polgármester

9. 2018. évi Belső ellenőrzési terv

            Előterjesztő: jegyző

10. A 2018. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet megalkotásáról

            Előterjesztő: polgármester

 

Az ülést követően 19.00 órától ünnepi ülés.

 

 

Pilisszentkereszt, 2017. december 15.

                                                                                                        Peller Márton

                                                                                                         polgármester

 

 

Meghívottak:

PNÖ elnök

PSZÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

1. Napirendhez: Bartha Gyula

2.-3. Napirendhez: FB elnök, Kft. ügyvezető, Bartha Gyula