Meghívó képviselő-testületi ülésre 2018.05.31

2018. május 25 - Kategória: Hírek
sárga címer7/2018. K-t.
                                  Meghívó
Pilisszentkereszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 31-én (csütörtökön) 18.00 órakor testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Pilisszentkereszt, Fő út 14.

Előterjesztések 

Napirendi javaslat

1. Tájékoztatás a lakosság egészségi állapotáról, a település egészségügyi ellátásának helyzetéről

Előterjesztő: polgármester

2. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2017. évi tevékenységéről, és a Felügyelő Bizottságának 2017. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben

Előterjesztő: polgármester

3. Beszámoló a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

4. Beszámoló a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól

Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

5. Előterjesztés civil szervezetek és egyesületek támogatására irányuló pályázat elbírálásáról

            Előterjesztő: polgármester

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz

            Előterjesztő: jegyző

7. Falugyűlés időpontjának módosítása

            Előterjesztő: polgármester

8. PM_ONKORMUT_2016 pályázat elbírálása

            Előterjesztő: polgármester

 

Pilisszentkereszt, 2018. május 25.

                                                                                                                     

Peller Márton
polgármester

 

Meghívottak:

PNÖ elnök

PSZÖ elnök

Napirendekhez az Szmsz-ben szabályozottak szerint

1.      Napirendhez: háziorvos, védőnő
2.      Napirendhez: FB elnök, ügyvezető

2-4.  Napirendhez: Bartha Gyula, PB tagok, belső ellenőr