Meghívó 2019. május 28-i Pénzügyi Bizottsági ülésre

2019. május 27 - Kategória: Hírek

sárga címerPénzügyi Bizottsági ülés 7/2019.
                                          MEGHÍVÓ

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata Pénzügyi Bizottsága
2019. május 28-án (kedden) 17.30 órakor ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Pilisszentkereszt Fő út 14.

1. Szentkereszti Polgári kör és az Önkormányzat tervezett közös kiadványa a pilisszentkereszti katolikus templomról

            Előterjesztő: polgármester

2. Beszámoló a Pilisi Klastrom Nonprofit Kft. 2018. évi tevékenységéről, és a Felügyelő Bizottságának 2018. évi tevékenységéről (mérlegbeszámoló, könyvvizsgálói jelentés, kiegészítő jelentés) – tulajdonosi hatáskörben

Előterjesztő: polgármester, elnök

3. Beszámoló a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról – Zárszámadási rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester, elnök

4. Beszámoló a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről, megállapításairól, tapasztalatairól

Előterjesztő: belső ellenőr, jegyző

Pilisszentkereszt, 2019. május 24.

 

                                                                                             Galó László sk
                                                                                                     elnök

 

Meghívottak:

Pénzügyi Bizottság külsős tagjai

polgármester

alpolgármester

jegyző

képviselők

FB elnök

Kft. ügyvezető

SZPKE elnök