Tájékoztató kutak bejelentéséhez határidő: 2018. december 31.

2018. október 02 - Kategória: Hirdetmények

Tisztelt Lakosság!

Korábban felhívást tettünk közzé a 2016. június 4. előtt engedély nélkül létesült talajvizes kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról. Azóta a jogszabály változott néhány ponton, de alapvetően szükséges a kúttal rendelkezőknek nyilatkozniuk, vagy fennmaradási engedélyt kérniük.  =>

A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény (Vgtv) és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V:22.) Korm. rendelet alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört a helyi jegyző gyakorolja. A Vgtv 29.§ (4) bekezdése szerint:

(4) Ha a vízilétesítmény (kút) megépítése vagy átalakítása végleges hatósági engedély nélkül történt, és a vízügyi hatóság a kút megvizsgálása után a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

(5) A vízgazdálkodási bírságot – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – a vízimunka, vízilétesítmény kivitelezőjével szemben kell kiszabni.

(6) A vízgazdálkodási bírságot a vízimunka, vízilétesítmény létesítőjével szemben kell kiszabni, ha

a) a kivitelező kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a jogellenes létesítésért való felelősség nem őt terheli, vagy

b) a kivitelező személye nem ismert.

(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha

a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi, és

b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V:22.) Korm. rendelet alapján

24. § (1) A települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez;

Ahhoz, hogy nyilvántartásunkat elkészíthessük és a lakosság is teljesíthesse a törvényi előírásokat javasoljuk, hogy nyilatkozatot mindenképpen tegyen az, akinek kút van a telkén és létesítése a Vgtv. hatályba lépése előtt történt (1996. 01.01.) A nyilatkozatot 2018. november 15-ig várjuk.

Nyilatkozataikat beadhatják személyesen a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban Pilisszentkereszt, Fő út. 12., ügyfélfogadási időben H: 8-12, 13-18; SZ: 8-12, 13-16; P: 8-12, vagy elektronikusan a mlynky@t-online.hu címen.

Fennmaradási engedély kérelmet pedig az nyújtson be, akinek telkén a kút engedély nélkül, 1996. 01. 01. és 2018. 01.01. között létesült.

Dokumentáció beadási határidő: 2018. 12. 31.

Fennmaradási engedély kérelmüket személyesen a Pilisszentkereszti Polgármesteri Hivatalban Pilisszentkereszt, Fő út. 12., ügyfélfogadási időben H: 8-12, 13-17; SZ: 8-12, 13-16; P: 8-12, adhatják be.

 

Pilisszentkereszt, 2018. 10. 02.

Baranyák Szilvia
jegyző

Kút nyilatkozat kérelem